Kamratföreningen Vänkrafts verksamhetsberättelse för år 2010

 

Föreningen har under föreningsåret 2010 haft 5 styrelsemöten, samt 1 medlemsmöte.

 

Vi har haft föreningsöppet nästan alla lördagar, förutom ett fåtal pga. Förhinder.

Under våra öppettider har vi lagat mat, fikat, som medlemmarna får köpa för självkostnadspris. Vi har spelat spel, tittat på film och umgåtts.

 

Föreningen har gjort utflykter. Badresor, Holmevattnet Fiskestugan, Göteborg, Jul på Liseberg.

Vi ordnade en resa till Psykets historia i Göteborg tillsammans med Aktivitetshuset Hasselbacken.

 

Vi har aktivt sökt fonder och fått beviljat bidrag från 4 st.

 

Föreningen har jobbat aktivt utåt med marknadsförning, vi har lämnat information till Allmän Psyk, Gula Villan, Kommunen mm.

Vi har kontakt med andra föreningar, både lokala och rikstäckande och Inre Rum i Göteborg.  Madeleine arbetar ideellt med att informera allmänheten, vårdpersonal genom föreläsningar om att leva med psykisk ohälsa.

 

Vi har varit med och planerat Psykiatrins Dag, där vi hade ett informationbord och Ronny berättade om föreningen.

Styrelsen visar sitt stöd i samhället med att delta i olika manifestationer, vi ställer upp för de svaga i samhället.

 

2 styrelsedeltagare har varit med i kommunens psykiatriråd, där vi har suttit och diskuterat hur vården fungerar, om det ska göras förbättringar. Deltagarna i psykiatrirådet är representanter från olika verksamheter inom psykiatrin.

 

Under årets gång har det kommit till nya medlemmar, de har haft lätt att komma in i gemenskapen.

Vi har under året haft ca 45 medlemmar och 15 stödmedlemmar.

 

Vi har utvecklat ett samarbete med boendestöden i Uddevalla. De har bl.a. hjälpt oss med att få hit medlemmar som har svårt att ta sig ut på egen hand. Vi har hjälpt boendestödet på Strömstadsvägen att ha öppet i Hasselbacken de stora helgerna.

 

Vi har en väluppdaterad och välbesökt hemsida. På hemsidan finns galleri, planeringar, kalender och protokoll mm. Dessutom har vi en gästbok där alla kan skriva.


Verksamhetsplan för Kamratföreningen Vänkraft 2011

 

Föreningen ska arbeta aktivt med att nå ut till människor som har behov att bryta sin isolering, vi ska även arbeta för att aktivt värva medlemmar och informera om vår förening till olika instanser.

 

Föreningen ska arbeta för att stödja de svaga människornas rätt och delaktighet i samhället. Vi planerar att deltaga på olika informationsdagar, vi arbetar med att bryta ner de felaktiga attityderna mot psykisk ohälsa i samhället.

 

Föreningen kommer att deltaga i olika evangemang som rör frågor som stämmer överens med förenings stadgar och mål.

 

Styrelsen kommer fortsätta att vara aktiv i psykiatrirådet och vid varje sammanträde bistå med åtminstone en representant.

 

Styrelsen kommer fortsätta samarbetet med boendestöden Axet och Kuggen, när det gäller att stötta upp dem vid träffpunkt i Hasselbacken under stora högtider och röda dagar.

 

Vi ska aktivt arbeta för att medlemmarna ska känna att de kan vara med och påverka i föreningen. Våga framföra sina åsikter och vara med och planera aktiviteter.

 

Under vår verksamhet har vi självkostnadspriser för att alla ska kunna deltaga.

 

Föreningen kommer fortsätta att vara medlemmar i Uddevalla Sportfiskeklubb, så att vi kan använda Stugan vid Holmevattnet, för fiske, grillning och trevliga dagar i naturen.


Styrelsen planerar att ha föreningsöppet på söndagar.

 

Vi planerar att försöka genomföra en resa i månaden till olika utflyktsmål, även en längre resa. Allt efter våra medlemmars önskemål.

 

Styrelsen kommer att arbeta vidare för att få tillgång till buss på lördagar

 


Årsmötesprotokoll för Kamratföreningen Vänkraft 26 februari 2011.

 

1. Ronny Mattsson hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

 

2. Mötet har rätt behörighet och är godkänt.

 

3. Dagordningen läses igenom och godkännes.

 

4. Val av mötets ordförande: Ronny Mattsson.

 

5. Val av mötets sekreterare: Madeleine Hermansson.

 

6. Val av mötets justerare: Jarmo Pulkkinen och Lena Geiland.

 

7. Verksamhetsberättelsen genomläses och godkändes.

 

8. Ekonomisk berättelse för 2010 godkändes.

 

9. Revisionsberättelse godkändes.

 

10. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen beviljas för år 2010.

 

11. Verksamhetsplan för 2011 genomläses och godkändes.

 

12. Medlemsavgift fastställd för år 2011 klar. Nästa år 2012 100 kr.

13. Val av styrelsen.

Ordförande 1 år:                       Ronny Mattsson

Ledamot      2 år:                      Madeleine Hermansson

Ledamot      1 år:                      Anders Olsson

Ledamot      2 år:                      Mattias Karlsson

Ledamot      1 år:                      Peder Haraldsson

Ledamot:     2 år:                      Elisabeth Hillebo

Ledamot      1 år:                      Lena Geiland.

 

Suppleant   1 år:                       Gustaf Gullvinger

Suppleant   2 år:                       Charlotta

 

Ledamot personal 1 år: Lene Lund Larsson adjungerad till styrelsen.

Ledamot personal 2 år: Christer Johansson

Ledamot personal 1 år: Åsa-Karin Karlsson.

 

14. Val av revisor 1 år: Anders Karlgren.

      Val av revisor 2 år:  Bosse Fredriksson

 

15. Föreningen har ingen valberedning.

 

16. Inga inkommande motioner.

 

17. Inga övriga frågor.

 

18. Ronny tackar för visat intresse och avslutar mötets.