Bli medlem!

Medlemsavgiften är fastställd till 150:- / kalenderår

Betalningen sker efter kontakt med någon i styrelsen antingen via hasselbackshuset, via telefon, mail eller e-post.

Ni kan antingen betala direkt till oss eller hämta färdigtryckta inbetalningskort. Glöm inte att meddela om ni är medlemmar eller stödmedlemmar. Naturligtvis kan vem som helst bli stödmedlem i föreningen.

Har ni övriga frågor så tveka inte att kontakta oss!

Välkommen i föreningen du med!