Verksamhetsplan 2009

Vi ska jobba för bättre kontakt med boendestöden, allmänpsykiatrin, goda män & vårdcentraler mm. Vi ska även jobba för att informera dessa bättre om vår förening och marknadsföra denna med samtal, besök och tryckt material. Vi ska se över möjligheten att ha åtminstone en kontaktperson på varje enhet.

Vi ska fortsätta vara aktiva inom psykiatrirådet och vid varje sammanträde bistå med åtminstone en representant.

Föreningen planerar att göra studiebesök på andra verksamheter för att få idéer på utveckling. Också eventuellt samarbete med andra föreningar inom kommunen planeras.

Vi ska aktivt söka bidrag och fonder för att kunna ha möjligheter till större utbud vad gäller bland annat utflykter och andra aktiviteter.

Styrelsen ska tillsammans med medlemmarna planera in resor och utflykter. Styrelsen är i dagsläget medlem i Uddevalla sportfiskeklubb och har där möjlighet till obegränsat nyttjade av klubbstuga och båtar.

Vi ska jobba för att medlemmarna aktivt ska hjälpa till på lördagar efter bästa förmåga med exempelvis städning och matlagning mm.

Vi ska aktivt jobba för att medlemmarna ska känna att dom kan vara med och påverka i föreningen.

Under föreningens öppettider ska vi hålla självkostnadspriser på mat och fika. Vid utflykter gäller en större summa som ersättning för bland annat busshyra mm.

Föreningen jobbar med att få tillgång till buss på lördagarna för att isolerade medlemmar ska få chansen att komma hit och hem. I nuläget använder vi oss enbart av privata fordon vilket ger extra kostnader för styrelsen.Vid granskning av Kamratföreningen Vänkraft Uddevalla, org802437-4970, för tiden 1 januari 2008  till 31 december 2008 har jag funnit dessa i god ordning. Intäkter och kostnader är styrkta med erforderliga verifikationer, den kontanta kassan och behållningen på bank och bankgiro har kontrollerats och vid årsredovisningen har föreningens värdehandlingar uppvisats.

Mot förvaltningen och föreningens verksamhet i övrigt enligt förda protokoll finnes enligt min mening icke anledning till anmärkning, varför jag föreslår avgående styrelse ansvarsfrihet för den tid som revisionen omfattar.


Uddevalla, den 26/2-09

                                    

______________________

Anders Carlgren, revisor      Kamratföreningen Vänkrafts verksamhetsberättelse för år 2008

Föreningen har under föreningsåret 2008 haft 6 styrelsemöten, samt 1 medlemsmöte.

Vi har haft föreningsöppet nästan alla lördagar, förutom ett fåtal pga. Förhinder.

Under våra öppettider har vi lagat mat, fika, som medlemmarna får köpa för självkostnadspris. Vi har spelat spel, tittat på film och umgåtts.

Föreningen har gjort utflykter, bla. Badresor, Holmevattnet Fiskestugan, Norge, Göteborg, Flatön, mm.

Vi har sökt fonder och fått tre ansökningar beviljade. Röda Korset, Lars Hierta Minnesfond och Pingstkyrkan.

Föreningen har jobbat aktivt utåt med marknadsförning, vi har besökt vårdcentraler, psykiatriska öppenmottagningen.

2 styrelsedeltagare har varit med i kommunens psykiatriråd, där vi sitter och diskuterar hur vården fungerar, om det ska göras förbättringar. Deltagarna i psykiatrirådet är representanter från olika verksamheter inom psykiatrin.

Under årets gång har det kommit till nya medlemmar, de har haft lätt att komma in i gemenskapen.

Vi har under året haft ca 50 medlemmar och 15 stödmedlemmar.

Vi har utvecklat ett samarbete med boendestöden i Uddevalla. De har bl.a. hjälpt oss med att få hit medlemmar som har svårt att ta sig ut på egen hand.

Föreningen har fått 10,000 kr från kommunen att använda till resebidrag. Vi har haft möjlighet att hyra buss från OK, till samma pris som kommunen har. 

 

Vi har en väluppdaterad och välbesökt hemsida. På hemsidan finns galleri, planeringar, kalender och protokoll mm. Dessutom har vi en gästbok där alla kan skriva.