Kamratföreningen Vänkrafts verksamhetsberättelse för år 2014

Föreningen har under föreningsåret 2014 haft 8 styrelsemöten och 1 medlemsmöte.

Vi har sökt fonder och fått beviljat från Uddevalla Kommun, föreningsbidrag och pingstkyrkan.

I juni fick föreningen kommunens folkhälsopris med ett bidrag på 10,000 kr.

Dessa pengar har bl.a. använts till att bjuda våra medlemmar på en resa till Spiken och Kinnekulle.

Vi har under året haft öppet i Hasselbackshuset med träffpunkt och mat som vi har lagat tillsammans. Vi har anordnat räkafton, julbord, mm.

Vi har gjort olika utflykter under året, Holmevattnet, Öland, Åland mm.

2 styrelseledamöter har deltagit i Psykiatrirådet, varit med och planerat psykiatrins dag.

Föreningen har arbetat för att informera utåt om vår verksamhet.

Under året har det kommit in nya medlemmar, vilket är mycket roligt. Vi har ett medlemsantal på nästan 40 st.

Vi har en välbesökt hemsida där all information om föreningen finns tillgänglig.

 

Verksamhetsplan för Kamratföreningen Vänkraft år 2015

Föreningen ska arbeta aktivt med att nå ut till människor som har behov att bryta sin isolering, vi ska arbeta aktivt med att värva medlemmar och informera om vår förening till olika verksamheter.

Styrelsen kommer aktivt söka fonder för att få olika bidrag till vår verksamhet.

Föreningen ska arbeta med att stödja människors rätt och delaktighet i samhället.

Föreningen ska fortsätta att ha öppet på lördagar, där vi planerar vi att laga enkel husmanskost till självkostnadspris.

Föreningen planerar att göra några längre resor med övernattning. Det kommer även bli några mindre kortare resor bl.a. till Göteborg, en ny resa till Åland är planerad i maj.

Föreningen kommer att fortsätta att vara medlemmar i Uddevalla Sportfiskeklubb, så att vi kan fortsätta att använda stugan vid Holmevattnet, för fiske, grillning och trevliga dagar i naturen.

2 styrelsemedlemmar kommer fortsätta att delta i Psykiatrirådet. Vi kommer vara med och planera för Psykiatrins Dag den 8 okt.

Föreningen ska arbeta med att stötta upp andra kommuner som vill starta en brukarstyrd förening och informera hur vi startade vår.

Föreningen kommer fortsätta samarbetet med Uddevallas Boendestöd.

Föreningen ska fortsätta samarbete med Hasselbackens Aktivitetshus och ha öppet när personalen är på utbildningar.

Föreningen ska aktivt arbeta för att medlemmarna ska känna att de kan vara med och påverka i föreningen. Våga framföra sina åsikter och vara med och planera verksamheten.

 

 

Årsmötesprotokoll 28 februari 2015

1. Ronny hälsar alla välkomna till Vänkrafts 8:e årsmöte och förklarar mötet öppnat.

2. Medlemmarna godkänner mötets behörighet.

3. Medlemmarna godkänner dagordningen.

4. Val av mötets ordförande: Ronny.

5. Val av mötets sekreterare: Madeleine.

6. Val av 2 justerare: Helmut och Carina.

7. Föreningens verksamhetsberättelse för 2014 godkänns.

8. Ekomomisk berättelse för år 2014 godkänns.

9. Revisionsberättelsen godkänns.

10. Fråga om styrelsens ansvarsfrihet godkänns.

11. Verksamhetsplan för 2015 godkänns.

12. Fastställande av medlemsavgift för år 2016: 150 kr.

13. Val av styrelse:

Ordförande: Ronny                  omval 1 år                           (2015)

Madeleine                             vald på 1 år                         (2015)

Bengt-Åke                              vald på 2 år                         (2015,2016)

Peder                                    vald på 1 år                         (2015)

Karin                                     vald på 2 år                         (2015,2016)

Malin                                     vald på 2 år                         (2015,2016)

Carina                                    vald på 1 år                         (2015)

 

Suppleanter:

Anders                                  vald på 2 år                         (2015,2016)

Helmut                                 vald på 1 år                         (2015)

 

Suppleanter personal:

Lene                                    vald på 2 år                         (2015,2016)

Åsa-Karin                              vald på 1 år                         (2015)

 

Valberedning:

Marianne                              vald på 1 år                         (2015)

Jennie                                 vald på 1 år                         (2015)

14. Val av revisor:

Sisko                                    vald på 1 år                         (2015)

15. Inga motioner inkomna att behandla.

16. Övriga frågor:

– Tröjor? Förslaget tar vi med oss till ett styrelsemöte för att diskutera vidare.

– Istället för tröjor kan man beställa knappar.

– Reseförslag: Danmark.

– Medlemsmöte kommer att ske nån gång i mars för planering av våren.

17. Ronny tackar för visat intresse och avslutar mötet.