Årsmöte handlingar

Kamratföreningen Vänkrafts Verksamhetsberättelse för år 2012

Föreningen har under föreningsåret 2012 haft 6 styrelsemöten.

Vi har sökt fonder och bidrag och har fått beviljat: Föreningsbidrag, bussbidrag och Pingstkyrkans secondhand.

Föreningen har haft öppet de flesta lördagar och söndagar.

Vi har kunnat erbjuda våra medlemmar upphämtning och hemkörning med hjälp av vår buss på lördagar och söndagar för en mindre kostnad.

Under våra öppettider har vi på lördagar gjort resor till olika utflyktsmål. T.ex. Sportfiskeklubben Holmevattnet, Göksäter, Saltkällans Marknad, Eds Marknad, Göteborg, Museum, Kustresa, Danmark, Ikea mm.

På söndagar har vi haft någon form av mat i huset, som vi har hjälpts åt att laga.

2 styrelsedeltagare har varit med i Psykiatrirådet, där vi har möjlighet att påverka olika beslut i Kommunen och Psykiatrin.

3 styrelsemedlemmar har varit i Karlstad och deltagit i ett seminarium om brukarverksamheter, där vi har berättat om föreningen och vårt arbete.

Vi har varit bl.a. i Vänersborg och informerat hur man startar en förening.

Föreningen har samarbetat med Hasselbackens Aktivitetshus och stöttat upp personalen genom att ha öppet i huset när de är på möten och utbildningar.

Vi har erbjudit oss att hjälpa till med transport till olika föreläsningar och utflykter när Aktivitetshuset inte har haft plats för alla som vill följa med.

Föreningen har samarbetat med Kommunens Boendestöd, vi har hjälpt människor med bl.a. flytt och hemkörning av handlingsvaror.

Föreningen har ordnat olika engagemang för våra medlemmar. t.ex. räkafton, julbord.

Föreningen har jobbat aktivt utåt med marknadsförning, vi har lämnat information till Öppenvårdsmottagningen, Gula Villan, Kommunen mm.

Vi har haft kontakt med andra föreningar, både lokala och rikstäckande.

Under årets gång har det kommit till nya medlemmar, de har haft lätt att komma in i gemenskapen.

Vi har under året haft ca 50 medlemmar och 15 stödmedlemmar.

Vi har en väluppdaterad och välbesökt hemsida. På hemsidan finns galleri, planeringar, kalender och protokoll mm. Dessutom har vi en gästbok där alla kan skriva.

 

Verksamhetsplan för Kamratföreningen Vänkraft 2013

Föreningen ska arbeta aktivt med att nå ut till människor som har behov att bryta sin isolering, vi ska arbeta aktivt med att värva medlemmar och informera om vår förening till olika verksamheter.

Föreningen ska arbeta med att stödja människors rätt och delaktighet i samhället.

Föreningen ska fortsätta att ha öppet på lördagar, då vi planerar att laga enkel husmanskost till självkostnadspris. På söndagar planerar vi att göra resor. Vi kommer att ha möjlighet att hämta upp medlemmar på hemmaplan och skjutsa hem dem när de behöver det.

Föreningen kommer att fortsätta att vara medlemmar i Uddevalla Sportfiskeklubb, så att vi kan fortsätta att använda stugan vid Holmevattnet, för fiske, grillning och trevliga dagar i naturen.

2 styrelsemedlemmar kommer fortsätta att delta i Psykiatrirådet.

Föreningen ska arbeta med att stötta upp andra kommuner som vill starta en brukarstyrd förening och informera hur vi startade vår.

Föreningen kommer fortsätta samarbetet med Uddevallas Boendestöd.

Föreningen ska fortsätta samarbete med Hasselbackens Aktivitetshus och ha öppet när personalen är på utbildningar.

Föreningen ska aktivt arbeta för att medlemmarna ska känna att de kan vara med och påverka i föreningen. Våga framföra sina åsikter och vara med och planera verksamheten.

 

Styrelsen

 

Resultaträkning år 2012 för Kamratföreningen Vänkraft

 

Behållning vid årets början:

Kontant i kassan:                              728,00

Bankkonto:                                  12.489,39

Summa:                                         13.217,39                                                                    13,217,39

 

Intäkter:

Kommunbidrag:                           5.040,00

Sponsoravtal buss:                    10.000,00

Bidrag:                                              5.000,00

Medlemsavgifter:                        4.900,00

Summa:                                         24.940,00                                                                    24.940,00

 

Summa totalt:                                                                                                                    38.157,39

 

 ________________________________________________________________________________

 

Utgifter

Föreningskostnader:                15.940,19

Busskostnad:                               22.172,20

Summa:                                         38.112,39                                                                    38.112,39

 

 

Behållning vid årets slut

Kontant i Kassan:                               50,00

Bankkonto:                                           95,00

Summa:                                                145,00        

 

Årsmötesprotokoll 23 Februari 2013

 

1. Ronny Mattsson hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

2. Mötet har full behörighet.

3. Dagordningen godkänns.

4. Val av mötets ordförande: Ronny Mattsson.

5. Val av mötets sekreterare: Madeleine Hermansson.

6. Val av två justeringsmän: Susanne Uttman och Michael Blomqvist

7. Verksamhetsberättelsen för år 2012 godkänns.

8. Ekonomiska berättelsen godkänns.

9. Revisionsberättelsen godkänns.

10. Fråga om ansvarsfrihet godkänns.

11. Verksamhetsplanen godkänns.

12. Fastställande av medlemsavgift för 2014 150 kr.

13. Val av styrelse:                     Ordförande 1 år: Ronny Mattsson

                                                          Ledamot 2 år: Madeleine Hermansson

                                                          Ledamot 2 år: Mathias Carlsson

                                                          Ledamot 1 år: Peder Haraldsson

                                                          Ledamot 2 år: Karin Larsson

                                                          Ledamot 1 år: Lena Geiland

                                                         

                                                          Suppleang 1 år: Kent Karlsson

                                                          Supleang 2 år: Thomas Risgaard

 

                                                          Suppleang Personal 2 år: Lene Lund Larsson

                                                          Suppleang personal 1 år: Åsa-Karin Karlsson

 

14. Val av revisor: Sisko Ambrus.

 

 

15. Övriga frågor:

– Olof Hansson är medlem i Uddevalla Sportfiskeförening och kan erbjuda att åka och fiska i olika sjöar på Herrestadsfjället.

– Olof Hansson har erbjudit föreningen att få köpa en utombordare.

– Mathias Carlsson påminner våra medlemmar om tavlans existens.

– Lasse Candler presenterar sig själv och om ett projekt om vårdplan.

16. Ronny tackar för visat intresse och avslutar mötet.