Kamratföreningen Vänkrafts verksamhetsberättelse för år 2011

 

Föreningen har under föreningsåret 2011 haft 5 styrelsemöten.

 

Föreningen har haft öppet alla lördagar.

 

15 juni 2011 köpte föreningen en buss av Uddevalla Kommun. Med hjälp av bussen, har vi utökat öppettiderna söndagar. Föreningen har möjlighet att hjälpa sina medlemmar att ta sig ner till föreningens aktiviteter.

 

Under våra öppettider har vi på lördagar gjort resor till olika utflyktsmål. T.ex. Holmevattnet (Uddevalla Sportfiskeklubb där vi är medlemmar.) Göksäter, Saltkällans Marknad, Eds Marknad, Göteborg, Museum, Ramsvik, Ikea mm.

 

På söndagar har vi haft någon form av mat i huset, som vi har hjälpts åt att laga.

 

2 styrelsedeltagare har varit med i Psykiatrirådet, där vi har möjlighet att påverka olika beslut i Kommunen och Psykiatrin.

Vi har varit med och planerat psykiatrins dag i Uddevalla.

 

Föreningen har samarbetat med Hasselbackens Aktivitetshus och stöttat upp personalen genom att ha öppet i huset när de är på möten och utbildningar.

 

Föreningen har utvecklat ett samarbete med Strömstadsvägens Boendestöd. Tillsammans har vi hjälpts åt att ha öppet i Hasselbacken under stora helger och röda dagar.

 

Föreningen har ordnat olika engagemang för våra medlemmar. t.ex. räkafton, julbord.

 

Föreningen har jobbat aktivt utåt med marknadsförning, vi har lämnat information till Öppenvårdsmottagningen, Gula Villan, Kommunen mm.

Vi har kontakt med andra föreningar, både lokala och rikstäckande.

 

Under årets gång har det kommit till nya medlemmar, de har haft lätt att komma in i gemenskapen.

Vi har under året haft ca 45 medlemmar och 15 stödmedlemmar.

 

Vi har en väluppdaterad och välbesökt hemsida. På hemsidan finns galleri, planeringar, kalender och protokoll mm. Dessutom har vi en gästbok där alla kan skriva.

 

Verksamhetsplan för Kamratföreningen Vänkraft 2012

Föreningen ska arbeta aktivt med att nå ut till människor som har behov att bryta sin isolering, vi ska arbeta aktivt med att värva medlemmar och informera om vår förening till olika verksamheter.

 

Föreningen ska arbeta med att stödja människors rätt och delaktighet i samhället. Vi planerar att deltaga på olika informationsdagar, vi arbetar aktivt med att bryta ner de felaktiga attityderna mot psykisk ohälsa i samhället.

 

Föreningen ska fortsätta att ha öppet på lördagar och söndagar. Vi planerar att kunna göra regelbundna resor på lördagar, samt hämta upp medlemmar på hemmaplan och skjutsa hem dem när de behöver det.

 

Föreningen kommer att fortsätta att vara medlemmar i Uddevalla Sportfiskeklubb, så att vi kan fortsätta att använda stugan vid Holmevattnet, för fiske, grillning och trevliga dagar i naturen.

 

2 styrelsemedlemmar kommer fortsätta att delta i Psykiatrirådet, vi är även inbjudna i maj till att hålla en föreläsning om vår förening och brukarinflytande.

 

Föreningen ska arbeta med att stötta upp andra kommuner som vill starta en brukarstyrd förening.

 

Föreningen kommer fortsätta samarbetet med Uddevallas Boendestöd. Tillsammans ha öppet i Hasselbackshuset under stora högtider och röda dagar.

 

Föreningen ska fortsätta samarbete med Hasselbackens Aktivitetshus och ha öppet när personalen är på utbildningar.

 

Föreningen ska aktivt arbeta för att medlemmarna ska känna att de kan vara med och påverka i föreningen. Våga framföra sina åsikter och vara med och planera verksamheten.

 


Årsmötesprotokoll för Kamratföreningen Vänkraft 28 februari 2012

 

1. Ronny hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

 

2. Mötet har rätt behörighet och är godkänt.

 

3. Dagordningen läses igenom och godkänns.

 

4. Val av mötets ordförande: Ronny Mattsson.

 

5. Val av mötets sekreterare: Madeleine Hermansson.

 

6. Val av mötets justerare: Gustaf Gullvinger och Mathias Carlsson.

 

7. Verksamhetsberättelsen genomläses och godkändes.

 

8. Ekonomisk berättelse för 2011 godkändes.

 

9. Revisionsberättelse godkändes.

 

10. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen beviljas.

 

11. Verksamhetsplan för 2012 genomläses och godkändes.

 

12. Medlemsavgift fastställd för 2013 : 150 kr.

 

13. Val av styrelse:

Ordförande 1 år:                         Ronny Mattsson

Ledamot 2 år:                               Madeleine Hermansson

Ledamot 1 år:                               Anders Olsson

Ledamot 2 år:                               Mathias Carlsson

Ledamot 1 år:                               Peder Haraldsson

Ledamot 2 år:                               Lottie Raffling

Ledamot 1 år:                               Lena Geiland

 

Suppleant 1 år:                            Gustaf Gullvinger

Suppleant 2 år:                            Elisabeth Hillebo

 

Ledamot personal 1 år:              Lene Lund Larsson

Ledamot 1 år:                              Åsa-Karin Karlsson

 

14. Val av revisor 1 år:              Sisko Ambrus

 

15. Inga inkomna motion

 

16. Övriga frågor:

– Förslag på resor tas tacksamt emot. T.ex. Tavelbords lanthandel på Orust.

– Minst 5 stycken i föreningen är intresserade av att gå på utbildning för brandskydd.

– Lene Lund Larsson informerar om att Lena Mossberg håller på att sätta ihop en dag i maj, där hon vill att föreningen kommer och presenterar sin verksamhet och berättar om brukarinflytande. Madeleine Hermansson lovar att ta ansvar för detta.

– Tips och idéer är välkomna att lämnas i föreningens förslagslåda.

 

 

17. Ronny tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat.