Årsmöteshandlingar 2014

Kamratföreningen Vänkrafts Verksamhetsberättelse för år 2013

Föreningen har under föreningsåret 2013 haft 8 styrelsemöten.

Vi har sökt fonder och bidrag och har fått beviljat: Föreningsbidrag, bussbidrag och Pingstkyrkans secondhand.

Föreningen har haft öppet de flesta lördagar.

Vi har kunnat erbjuda våra medlemmar upphämtning och hemkörning med hjälp av vår buss på lördagar för en mindre kostnad.

Tyvärr kraschade bussen i juni, så vi har tyvärr ingen buss längre. Det är i nuläget inte aktuellt att söka någon ny.

Under våra öppettider har vi på lördagar gjort resor till olika utflyktsmål. T.ex. Sportfiskeklubben Holmevattnet, Göksäter, Eds Marknad, Göteborg, Museum, Kustresa, Sjötofta, Ikea mm.

2 styrelsedeltagare har varit med i Psykiatrirådet, där vi har möjlighet att påverka olika beslut i Kommunen och Psykiatrin.

Föreningen har ordnat olika engagemang för våra medlemmar. t.ex. räkafton, julbord.

Föreningen har jobbat aktivt utåt med marknadsförning, vi har lämnat information till Öppenvårdsmottagningen, Gula Villan, Kommunen mm.

Vi har haft kontakt med andra föreningar, både lokala och rikstäckande.

Under årets gång har det kommit till nya medlemmar, de har haft lätt att komma in i gemenskapen.

Vi har under året haft ca 45 medlemmar och 10 stödmedlemmar.

Vi har en väluppdaterad och välbesökt hemsida. På hemsidan finns galleri, planeringar, kalender och protokoll mm. Dessutom har vi en gästbok där alla kan skriva.

 

Verksamhetsplan för Kamratföreningen Vänkraft 2014

Föreningen ska arbeta aktivt med att nå ut till människor som har behov att bryta sin isolering, vi ska arbeta aktivt med att värva medlemmar och informera om vår förening till olika verksamheter.

Styrelsen kommer aktivt söka fonder för att få olika bidrag till vår verksamhet.

Föreningen ska arbeta med att stödja människors rätt och delaktighet i samhället.

Föreningen ska fortsätta att ha öppet på lördagar ev. även på söndagar. På lördagar planerar vi att laga enkel husmanskost till självkostnadspris. På söndagar kan vi erbjuda en träffpunkt med enkelt fika.

Föreningen planerar att göra några längre resor med övernattning, bl.a. till Öland. Det kommer även bli några mindre kortare resor bl.a. till Göteborg.

Föreningen kommer att fortsätta att vara medlemmar i Uddevalla Sportfiskeklubb, så att vi kan fortsätta att använda stugan vid Holmevattnet, för fiske, grillning och trevliga dagar i naturen.

2 styrelsemedlemmar kommer fortsätta att delta i Psykiatrirådet.

Föreningen ska arbeta med att stötta upp andra kommuner som vill starta en brukarstyrd förening och informera hur vi startade vår.

Föreningen kommer fortsätta samarbetet med Uddevallas Boendestöd.

Föreningen ska fortsätta samarbete med Hasselbackens Aktivitetshus och ha öppet när personalen är på utbildningar.

Föreningen ska aktivt arbeta för att medlemmarna ska känna att de kan vara med och påverka i föreningen. Våga framföra sina åsikter och vara med och planera verksamheten.

Styrelsen

 

Årsmötesprotokoll 5 april 2014

1. Ronny Mattsson hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

2. Mötet har full behörighet.

3. Dagordningen läses igenom och godkänns.

4. Val av mötets ordförande: Ronny Mattsson.

5. Val av mötets sekreterare: Madeleine Hermansson.

6. Val av två justeringsmän: Malin Bergström och Anders Olsson.

7. Föreningens verksamhetsberättelse för år 2013 läses igenom och godkänns.

8. Ekonomisk berättelse för det avslutande verksamhetsåret läses igenom och godkänns.

9. Revisionsberättelsen läses igenom och godkänns.

10. Fråga om styrelsens ansvarsfrihet godkänns.

11. Verksamhetsplanen för år 2014 läses igenom och godkänns.

12. Fastställande av medlemsavgift för år 2015: 150 kr.

13. Val av styrelse: Ordförande 1 år (2014-2015): Ronny Mattsson

                           Ledamot 2 år (2014-2016): Madeleine Hermansson

                           Ledamot 2 år (2014-2016): Bengt-Åke Dahlberg

                           Ledamot 1 år (2014-2015): Peder Haraldsson

                           Ledamot 2 år (2014-2016): Karin Larsson

                           Ledamot 2 år (2014-2016): Malin Bergström

                           Ledamot 1 år (2014-2015): Anders Olsson

 

                           Suppleant 2 år (2014-2016): Lena Geiland

                           Suppleant 1 år (2014-2015): Kent Karlsson

 

                           Suppleant personal 2 år (2014-2016): Lene Lund Larsson

                           Suppleant personal 1 år (2014-2015): Åsa-Karin Karlsson

 

14. Val av revisor: Sisko Ambrus

15. Inkomna motioner:  

– Frågan om öppet på söndagar. Styrelsen arbetar fram ett förslag för detta. Förslag på 2 ggr/månad udda veckor, start söndag 13 april.

16. Övriga frågor:

– Tänk på att ha växel när man betalar på lördagar, blir lättare för oss att hantera.

– Ny beställning på t-shirtar. Olof har en kontakt på www.tryckexpressen.se.

– Påsklunch lördagen den 19 april (påskafton)? Intresseanmälan sätts upp på tavlan, minst 10 namn för att det ska bli av.

– Som medlemmar i Uddevalla Sportfiskeklubb har föreningens medlemmar fri tillgång även utanför föreningstid.

– Anders Olsson kan ordna en 16-18 personers buss från sitt jobb till ex. resa till Eds Marknad. (slutet av april.)

17. Ronny tackar för visat intresse och avslutar mötet.