Folkhälsopriset 140611

Motiveringen till priset lyder:

"Kamratföreningen Vänkraft bidrar till folkhälsa och livskvalitet i Uddevalla genom att erbjuda en mötesplats för såväl aktiviteter som viktiga samtal. Genom föreningen skapas positiv gemenskap, isolering bryts och en gemensam röst för alla människors rätt till delaktighet i samhället underlättas".

 

Utan våra medlemmar skulle detta pris inte vara möjligt!

Vi vill även tacka alla som tror och stöttar oss i vårt arbete, detta är ett stort bevis på att det vi gör är bra.

TACK!

Artikel ur bohusläningen